Sastojci: rakija dobivena od biranog grožđanog koma
Dostupni volumeni: 1L, 0,5 L, 0,25 L
Rok trajanja: neograničen