Sastojci: rakija dobivena od biranog grožđanog koma
Dostupni volumeni: 0,5 L
Rok trajanja: neograničen