Sastojci: rakija dobivena od biranog grožđanog koma
Dostupni volumeni: 1L,
Rok trajanja: neograničen