Izjava o pristupačnosti

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/19)

te sukladno smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja koje je razvila Inicijativa za pristupačnost mreži (eng. Web Accessibility Initiative – WAI),

Marčeta, obrt za poljoprivredu, vinarstvo i turizam
Pineta, I. ogranak 2, Valbandon, 52212 Fažana

u suradnji sa UNICITAS d.o.o. donosi slijedeću

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

Marčeta, obrt za poljoprivredu, vinarstvo i turizam nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, br. 17/2019) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ujedno nastoji učiniti svoju internetsku stranicu sukladnom smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja koje je razvila Inicijativa za pristupačnost mreži (eng. Web Accessibility Initiative – WAI).

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu: www.marceta.hr

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća te smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja koje je razvila Inicijativa za pristupačnost mreži (eng. Web Accessibility Initiative – WAI).

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, kao i mjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja koje je razvila Inicijativa za pristupačnost mreži (eng. Web Accessibility Initiative – WAI),

Obrt Marčeta proveo je incijalnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti.

Uočeni nedostaci su slijedeći:

Mrežna stranica nije manjim dijelom prilagođena HTML5 standardima. S obzirom na tehničko ograničenje stranice, nije moguće potpuno usklađenje, ali ono ne spriječava korisnike neovisno o njihovim mogućnostima u pristupu i korištenju mrežne stranice.

Dio fotografija i/ili netekstualnog sadržaja internetskih stranica dekorativnog je karaktera ili se koristi samo za vizualno oblikovanje, pa sukladno točki 5.1.3.6. europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), određene člankom 7. stavkom 1. Zakona o pristupačnosti, nemaju (i ne moraju imati) svoj alternativni opis.

Dio tekstova nije poravnat u lijevo.

Na stranici postoje PDF dokumenti u slikovnom formatu koje se ne može preuzeti na računalo i čitati putem čitača ekrana.

Ugrađeni interaktivni elementi kao što su slider na naslovnici, čitač PDF dokumenata/kataloga nema mogućnost upravljanja i kretanja putem uređaja koje koriste osobe s poteškoćama, a nije ponuđena alternativa.

Kontrast teksta, tekstualnih okvira i slika na mrežnim stranicama u odnosu na pozadinu stranica je osrednji (postoje dijelovi gdje nije dovoljno dobar – kao što su poveznice), ali postoji opcija promjene kontrasta.

Slike nemaju prikladan i kratak tekstualni naziv (alt atribut) na hrvatskom jeziku, niti kratak zvučni naziv na hrvatskom jeziku.

Tekst u obliku slikovnih datoteka se koristi na dinamičkim dijelovima stranice (slider, prijelazi mišem i animacije).

Poveznice nisu deskriptivne, tj. ne pružaju informaciju o sadržaju koji se nalazi iza njih, poveznice nisu podcrtane. Dio poveznica ima loš kontrast boje teksta u odnosu na podlogu.

Video zapisi i animacije ne sadrže titlove, te nemaju prikladan i kratak tekstualni naziv na hrvatskom jeziku.

Nisu označeni bljeskajući elementi koji mogu izazvati smetnje kod osoba s poremećajem senzorne integracije i drugim neurološkim smetnjama.

Kada se koriste drag and drop elementi ne postoji i alternativni način izvršavanja akcije.

Neki elementi koji nisu stalno prikazani ne otvaraju se i zatvaraju dodirom (klikom) miša (već prelaskom pokazivača preko gumba).

U slučajevima u kojima čitač zaslona ne prepoznaje element i/ili netočno prenosi informaciju, informacija se ne prenosi i zvukovnim zapisom (primjerice, matematičke formule).

Internetska stranica koristi previše vizualnih i interaktivnih formi na prijelaz mišem koji nisu dostupni čitačima ekrana, stvaraju vizualni šum posjetiteljima s poteškoćama.

Određeni elementi su presitni, npr. ikone (npr. košarica), gumbi (npr. Detalji kod proizvoda).

Određene grafike na glavnom izborniku zasjenjuju prikaz stavki izbornika pri prelasku mišem te stvaraju vizualni šum i probleme u kontrastu.

Postoje problemi s prikazom fontova (npr. u odjeljku Vinogradi), vezano uz hrvatske dijakritičke znakove. Na navedenoj poveznici postoji neprihvatljivi animirani gumb za prijelaz prema dolje.

Nazivi poveznica na web shopu nisu deskriptivni (npr. https://marceta.hr/portfolio-item/rakije-2/).

Kontakt forma nije digitalno pristupačna.

U izborniku nije za jezike naveden deskriptivni opis.

Obrt Marčeta radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti te će ih nastojati otkloniti u najskorije vrijeme.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava prvi put je inicijalno sastavljena je 16. veljače 2023. godine temeljem samoprocjene koju je proveo Obrt Marčeta.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti pismenim obrtu Marčeta na slijedeće kontakte:

adresa: Pineta, I. ogranak 2, Valbandon, 52212 Fažana

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje:

telefonom na broj: 01 4609 041

  • poštom na adresu: Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • elektroničkom poštom: http://pristupacnost@pristupinfo.hr