UVJETI PRODAJE

OPĆI UVJETI

Internetsku prodaju na web-stranici www.marceta.hr obavlja Marčeta obrt za poljopriverdu, vinarstvo i turizam Valbandon Pineta, I ogranak 2, 52212 FAŽANA Osobni identifikacijski broj trgovačkog društva je (OIB): 80786016674

Ovim se uvjetima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja te reklamacije proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. Internetske stranice firme Marčeta obrt za poljopriverdu, vinarstvo i turizam mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema slijedećim uvjetima i pravilima.

Prodavač je trgovačko društvo Marčeta obrt za poljopriverdu, vinarstvo i turizam, a Kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je prodavatelju te izvrši plaćanje putem kartica: Visa, MasterCard, Maestro ili pouzećem (prilikom preuzimanja pošiljke iznos računa plaćate u gotovini djelatniku Hrvatske Pošte).

Poduzeće Marčeta obrt za poljopriverdu, vinarstvo i turizam zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila. Sve promjene primjenjivati će se na korištenje internetskih stranica marceta.hr. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupnje. Usluge koje Vam pruža marceta.hr. Internet prodavaonica ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. Poduzeće Marčeta obrt za poljopriverdu,vinarstvo i turizam nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

NARUČIVANJE
Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu. Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), s PDV-om.

Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

NAČIN PLAĆANJA:

Kreditnim karticama Visa, MasterCard i Maestro jednokratno.

PONIŠTAVANJE NARUDŽBE OD STRANE Marčeta obrt za poljopriverdu, vinarstvo i turizam

Zadržavamo pravo da iznimno (djelomično ili u cijelosti) odustanemo od izvršenja narudžbe u slučajevima:

  • Kada na zalihama ponestane naručenih proizvoda
  • Kada je došlo do očite pogreške u cjeniku
  • Ako narudžbenica nije bila ispunjena u skladu s općim uvjetima ili
  • Ako kod kupca utvrdimo povećani rizik neplaćanja.

U svim tim i sličnim slučajevima, nakon što smo utvrdili nepravilnost, odmah ćemo Vas obavijestiti telefonski ili e-mailom o mogućem odstupanju od ugovora s naše strane.

OTKAZIVANJE ILI MIJENJANJE NARUDŽBE OD STRANE KUPCA
Narudžbu možete otkazati ili promijeniti njene detalje bez naknade, ako Vam roba još nije otpremljena sa skladišta.

ISPORUKA
Isporuku vršimo na području Republike Hrvatske i zemlje eu. Dostavu dostupnih proizvoda obavlja  DPD. Naručeni proizvodi biti će dostavljeni prema uobičajenim uvjetima i pravilima službe prijevoznika.

Troškovi dostave su navedeni u pregledu košarice prije izvršenja plaćanja. Naručene proizvode možete preuzeti i osobnim dolaskom u naša skladišta u Valbandon Pineta, I ogranak 2, 52212 FAŽANA

Robu dostavljamo iz zalihe (za Hrvatsku predviđamo unutar 2 – dva radna dana).

Naručeni proizvodi pakiraju se na način da tijekom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah obavijestiti Prodavača. Prodavač se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati tijekom dostave. Ako kupac ne primi robu ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, Kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavača kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

Ako Kupac odbije primiti robu koju je naručio, Prodavač ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku. Prodavač se obvezuje poslati pošiljku Kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava on line transakcija. Nakon zaprimanja te potvrde Prodavač se obvezuje poslati pošiljku u roku od 5 (pet) radnih dana.

Nakon što dostavljač (tvrtka koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane Prodavača, Prodavač više nije odgovoran za daljnji tijek isporuke i eventualna kašnjenja te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe.

UVJETI REKLAMACIJE
Reklamacije se uvažavaju u roku od 15 dana po prijemu robe i moguće su u slijedećim slučajevima:

  • Prilikom dostave krivo isporučenih proizvoda
  • Prilikom dostave proizvoda koji su oštećeni, a oštećenje nije posljedica loše manipulacije u poštanskom transportu
  • Uz priloženi originalni račun
  • Ako su proizvodi u originalnoj ambalaži.

Kupac ima obvezu pridržavati se uputa za čuvanje otisnutih na etiketi i čuvati proizvode koje prima kao dobar gospodar.

 POVRAT NEISPRAVNE ROBE
Ukoliko Kupac reklamirane proizvode šalje poštom ili kurirskom službom (s time da vrijedi pečat pošte) adresa za slanje je:

Marčeta obrt za poljopriverdu,vinarstvo i turizam

Valbandon Pineta, I ogranak 2

52212 FAŽANA

Kupac reklamaciju može prijaviti putem e-mail adrese: info@marceta.hr.

Ako su rok i uvjeti u skladu s gore navedenim, reklamiranu robu Kupac šalje na svoj trošak, a Prodavač snosi trošak slanja ispravne robe prema Kupcu u roku od 10 dana.

PRITUŽBE
U skladu s čl. 8. Zakona o zaštiti potrošača, s obzirom na kvalitetu naših usluga, Kupac može podnijeti prigovor u pisanom obliku na adresu:

Marčeta obrt za poljopriverdu, vinarstvo i turizam

Valbandon Pineta, I ogranak 2

52212 FAŽANA

HRVATSKA

Ili na e-mail: info@marceta.hr

Pritužba mora sadržavati: ime, prezime, adresu i e-mail adresu za odgovor. Mi ćemo odgovoriti na vaš pismeni prigovor u roku od 7 dana od dana primitka prigovora.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ako je jednom narudžbom kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Preuzmite_Obrazac

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Ako jednostrano raskinete Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste izvršili uplatu, odnosno na bankovni račun kada ste izvršili uplatu prilikom preuzimanja.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada nas je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio o svojoj odluci da raskine ugovor.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe. Izravne troškove povrata robe kupac snosi sam sukladno članku 77. stavak 3. Zakona o zaštiti potrošača.

ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava kupca na jednostrani raskid ugovora
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 • predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca

RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Na ove Opće uvjete i ugovore primjenjuje se hrvatsko pravo.

U slučaju nastanka spora voljni smo svaki spor riješiti mirnim putem sporazumno. Također vas obavještavamo o vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.

U slučaju sudskog postupka nadležan je stvarno nadležni sud u Puli.

SIGURNOST PODATAKA POTREBNIH ZA KUPNJU
Vaši kontaktni podaci, e-mail, telefon i mobitel te adresa, biti će korišteni isključivo u svrhe provjere i dostave Vaše narudžbe te u svrhu informiranja Vas kao našeg kupca o posebnim akcijama, pogodnostima te promjenama u funkcioniranju web-shopa.

JEZIK
Narudžbe se zaprimaju na hrvatskom, talijanskom, njemačkom ili engleskom jeziku.

PODRŠKA
Imate li bilo kakvih pitanja ili poteškoća, slobodno nam se obratite na adresu: info@marceta.hr